h e i d i  a a l b r e c h t

Copyright

Copyright

© Heidi Aalbrecht, Leiden
Alle rechten voorbehouden. Alle werken, illustraties, teksten en informatie op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Het is niet toegestaan om iets van deze website openbaar te maken of te verveelvuldigen. Alleen als je expliciet toestemming van mij hebt gekregen, mag je iets van deze website verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of op een website, tijdelijk of permanent reproduceren, vertalen of bewerken, of op een andere manier al dan niet commercieel hergebruiken.

E-mailvrijwaring

E-mailberichten (inclusief bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als je door een vergissing een bericht van mij hebt ontvangen, wil je dan zo vriendelijk zijn mij te informeren en het e-mailbericht te wissen? Het is overigens niet toegestaan het bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder mijn toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Ik ben niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie in e-mailberichten, het niet tijdig overkomen ervan, en voor schade die ontstaat als gevolg ervan. Ik kan helaas niet garanderen dat het bericht niet is onderschept door derden en/of is gemanipuleerd door computerprogramma's die worden gebruikt voor het overbrengen van elektronische berichten en virussen.

Copyright

Copyright

© Heidi Aalbrecht, Leiden
All rights reserved. All works, illustrations, text and information on this site are protected by copyrights. All forms of disclosure or reproduction, such as: distribution, sending, publication in another work, network or on a website, temporary or permanent reproduction, translation or editing or any other commercial or non-commercial use, is prohibited, unless permission is explicitly granted.

Email disclaimer

Email (including attachments) may be privileged or confidential. If you have received a message from me by mistake, please notify me and delete this message from your system. Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is prohibited.

I reject any liability for the improper, incomplete or delayed transmission of the information contained in email messages, as well as for damages resulting from email messages. I cannot guarantee that the message you received has not been intercepted by third parties and/or manipulated by computer programmes used to transmit messages and viruses.